ATEST PRO: certyfikaty dla sal zabaw, placów zabaw.

normy

NORMY DLA PLACÓW ZABAW ORAZ NAWIERZCHNI

Europejskie normy dotyczące placów zabaw to: EN 1176 oraz EN 1177 (ich polskie wersje są oznaczone jako: PN-EN 1176 i PN-EN 1177) zostały po raz pierwszy ogłoszone w 1998 r. i opierały się na brytyjskiej normie BS 5696 oraz niemieckiej DIN 7926.

Norma PN-EN 1176: 2008 składa się z następujących części:
■ PN-EN 1176-1: 2008 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie –Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań,
■ PN-EN 1176-2: 2008 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie– Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek,
■ PN-EN 1176-3: 2008 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni,
■ PN-EN 1176-4: 2008 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych,
■ PN-EN 1176-5: 2008 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli,
■ PN-EN 1176-6: 2008 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie –Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących,
■ PN-EN 1176-7: 2008 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie –Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji,
■ PN-EN 1176-10: 2008 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy,
■ PN-EN 1176-11: 2008 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej,
■ PN-EN 1177: 2008 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku

NORMY DLA SPRZĘTU NADMUCHIWANEGO ORAZ SPRZĘTU ROLKOWEGO

■ PN-EN 14960: 2008 Nadmuchiwany sprzęt do zabawy – wymagania bezpieczeństwa i metody badań,
■ PN-EN 14974: 2007 Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego – wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

NORMY DLA SKATEPARKÓW

Normą właściwą do oceny skateparków jest PN-EN-14974 Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego — Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Powyższa norma określa typ i cechy jakim powinny odpowiadać urządzenia zamontowane na skateparku.

Pliki do pobrania:
Normy dla placów i sal zabaw
Normy dla urządzeń dmuchanych
Normy dotyczące lunaparków
Jakie kontrole Cię obowiązują
Komunikat Głównego Inspektora
Orzeczenia - artykuł
Wymagania bezpieczeństwa dot. sprzętu nadmuchiwanego - prezentacja
Wzór orzeczenia technicznego